siclogo
siclogo

 
Välkommen till Insjöfiskarena
I insjöfiskarenas tjänst sedan den 19 mars 1937Aktuella händelser

Krafttag Ål....

Krafttag Ål fortsätter 2015 med kraftigare tag....

Läs mer här (extern länk)


Höga gifthalter efter brandskum vid F7 Provtagning på Vänerfisk skall ske

I hela landet pågår nu undersökningar på platser där brandmän övat med ett brandskum som innehåller perfluorerade ämnen (PFAS). Vid kontroll vid F7 Såtenäs har höga värden uppnåtts, men situationen är ändå sådan att risken för förgiftningar bedöms liten eftersom grundvatten från området inte används. Anmälan har skett till Miljö och Hälsa vid Lidköpings kommun.I rapporten till Lidköpings kommun skriver Flygvapnet....(Liköpingsnytt 26/6)

Läs mer här (extern länk)


Staten vill inte ansvara för Hjälmaren

Det är inte aktuellt att låta staten ta över ansvaret för sjösäkerheten på Hjälmaren. Det sa infrastrukturminister, socialdemokraten Anna Johansson när frågan diskuterades i riksdagen i går...(Sr 25/6)

Läs mer här (extern länk)


Äldre nyheter
Försäljningsställen

Klangahamnsfisk AB
Tiraholms Fisk
BolmenFisk
Ringsjön
Tidö-Lindö Marin
Lillängshamnens Fiskrökeri
Smålandsflotten - en flytande konferens
Lundströms Vätterkräftor AB
Fiskarn i Borgösund
Ringsjöfisk
Ängsöfisk

Läs mer om försäljningsställen här


Aktuella projekt

Ålutplantering (Avslutat avs. administrationsdelen)
Lakeprojektet(Avslutat 2013)
Kräftforskningsprojekt (Avslutat 2014)
Charterresa till Sargasso
Fiskeområden
Nordiskt samarbete
Kursverksamhet
Producentorganisationer inom SFR
MSC-certifieringar
Vätterrödingen (Avslutas i maj 2015)
Brunifiering av vatten
Kontrollprogram för sikfiske

Till sidan med alla aktuella projekt