siclogo
siclogo
Vild Vätterfisk...
Vild Vätterfisk...
 
Välkommen till Insjöfiskarena
I insjöfiskarenas tjänst sedan den 19 mars 1937Aktuella händelser

Åldiskussioner i Skåne....

Ålbeståndet blir bättre men kraftverksturbiner är fortfarande ett hot. Nu vill länsstyrelsen ha vandringsvägar förbi hindren. Frågan är vem som ska stå för kostnaden...(HD)

Läs mer här (extern länk)


I Vättern har till bestånden av öring och Rödingökat kraftigt på senare år efter att ha varit på tillbakagång länge.

SvD har låtit en grupp forskare redogöra för läget kring bestånden av abborre, gädda och några andra fiskarter i landets vattendrag. Både i de största sjöarna och vid kusterna – och det finns positiva trender..(SvD)

Läs mer här (extern länk)


Vansinne i statsförvaltningen....

Förvaltningsrätten bedömde att det var värt att göra ett undantag för Jan Karlsson och hans sönder och gav dem rätt. Havs- och vattenmyndigheten tog det då vidare till Kammarrätten som gav beskedet att ärendetiden hade gått ut och la ner ärendet. Detta innebär att Trap & transportverksamheten kommer att upphöra från Bolmen eftersom ingen kan fiska ålarna. Ålen får klara sig själv genom de tretton kraftverken ner till havet...Vi väntar spänt på myndighetens klokskap avseende alternativet till att rädda dessa ålar!

Läs mer här (extern länk)


Äldre nyheter
Försäljningsställen

Klangahamnsfisk AB
Tiraholms Fisk
BolmenFisk
ATVCenter
Tidö-Lindö Marin
Lillängshamnens Fiskrökeri
Smålandsflotten - en flytande konferens
Lundströms Vätterkräftor AB
Fiskarn i Borgösund
Ringsjöfisk
Ängsöfisk

Läs mer om försäljningsställen här


Aktuella projekt

Ålutplantering
Lakeprojektet
Kräftforskningsprojekt
Charterresa till Sargasso
Fiskeområden
Nordiskt samarbete
Kursverksamhet
Producentorganisationer inom SFR
MSC i Vänern
Vätterrödingen
Brunifiering av vatten

Till sidan med alla aktuella projekt