siclogo
siclogo Sedan 2010 har Insjöfisket deltagit i projektet krafttag ål tillsammans med kraftindustrin i akt att rädda blankål förbi kraftverk för att hjälpa det europeiska ålbeståndet.