siclogo
siclogo

Till startsidan


Aktuellt och inbokade möten20240514-15 Bolagsstämma och kongress

2024036-7 Fiskeforum, Hasselbacken Stockholm

20240220 Styrelsemöte Sic
20240214 Mälarens Vattenvårdsförbund
20240213 Viltförvaltningsdelegationen Stockholm
20240206 Fiskbranschens rf, Teams
20240201-2 Hav Ekosystembaserad förvaltning och fiskets olika grenar

20240123-25 Nordic Seafood Summit, Gbg

20231011 Styrelse SIC 19.oo

20230915 Uppdateringsmöte Msc

20230816 Styrelsemöte SIC
20230807 Kanslimöte
20230602 Möte ordförande och vd på kansliet

20230530 Licensmöte Hav
20230526 Stämma Sfa/Smögen
20230508 Valberedning Sfa/Smögen
20230505 Styrelse Sic

20230426 Sotning av kanslikamin 08.00
20230421 Fokusgruppsmöte på Hav
20230419 Styrelsemöte 19oo
20230412 Möte med Msc baltiska omr. Skåne

20230315 Årsmöte Vättern
20230310 Möte Hav om förbättrade samrådsformer
20230309 Årsmöte Vänern
20230307 Möte med Msc baltiska omr. Teams

20230217 Möte om projekt siklöja
20230216 Genomgång SLU-rapport Vattenfall
20230210 Styrelsemöte och bolagsstämma SIC
20230209 Möte På Hav om kritik mot myndigheten
20230203 Möte åtgärdsgrupp Sjv och Hav
20230202 Möte med Msc om regelverk

20230126 Möte Hav
20230126 Möte med Maritimt Centrum
20230123 Bolagsstämma Resursfisk
20230120 Revisionsmöte
20230119 Möte Maritimt Centrum Simrishamn (flyttat)
20230118 Intervju tidning
20230116 Bolagsstämma Resursfisk (framflyttat)
20230111 Ljungby bokföring och deklarationer
20230102 Valberedning Auktionerna Göteborg

20221224 Möte med tomten
20221219 Möte IVL
20221215 Styrelsemöte
20221213 Möte RF

20221128 Möten i Skåne med Per, Mats & Mats m.fl.
20221124 Samordningsmöten Hav och Vätterlänen
20221123 Möte om uppdatering av fiskerätt
20221118 Stormöte med demersala
20221117 Samverkansmöte om fisket i de stora sjöarna. Hav
20221110 Fokusgrupp Teams Hav och Sjv
20221110 Samverkansmöte Hav
20221108 Möte Södra Föreningen Tiraholm
20221107 Möte med energibolag om Sten-Kalles Grund
20221104 Möte med Signit

20221031 Möte med SFPO
20221020 Möte Erika Ekesbo om uppdrag från Sjv
20221020 Möte med Fiskeforum
20221012 Möte E Ekesbo Sjv
20221098 Förvaltningsmöte Borghamn m. Lst
20221004 Styrelsemöte i Ödeshög

20220929 Sjömatsforum
20220915 Förvaltningsplan Vättern
20220909 Spårbarhetsmöte
20220901 Möte med vindkraftsbolaget

20220825 Möte Resursfisk
20220825 Statusmöte Msc
20220824 Möte Sydvatten om Vombfisket
20220823 Möte transportstyrelsen
20220817 Möte vindkraft Cloudberry
20220802 Anställningsmöte

20220719 AU
20220713 Möte Axfoundation
20220713 Besök Per
20220706 Avslutningsmöte Msc
20220705 Besök Henrik
20220702 Fiskarting Mälaren och Hjälmaren

20220627 Control Union Msc Stockholm
20220609 Möte Sjv
20220603 Fiskerikonferens Falkenberg
20220602 Fiskerikonferens Falkenberg

20220524 Styrelsemöte Teams
20220523 Möte Hav Brockmark
20220513 Möte rgering
20220512 Möte revisor
20220511 Vindkraftsseminarium
20220510 Möte Liljedahl Sjv
20220510 Möte Södra Föreningen
20220506 Styrelse Ödeshög

20220406 Möte Msc
20220405 Fiskeforum
20220401 Möte regeringen

20220329 Åm Vänern Mariestad
20220318 Möte Sjv
20220316 Årsmöte Vättern
20220310 Avstämningsmöte RF
20220307 Föreläsning för doktorander Gbg univ
20220304 Årsmöte Hj och Mäl

20220222 Årsmöte Vänern
20220215 Möte m.Samernas RF
20220211 Styrelse och bolagsstämma

20220127 Fiskbranskens RF Fiskeforum
20220113 Lst Jkp möte om Pfas

20211229 AU
20211210 Konferens om stora sjöar
20211209 Planering om den 10:e
20211202 Besök Henrik projektarbete

20211130 Möte Vättern
20211108 Ekosystembaserad förvaltning

20211029 Proj i Vänern
20211018 Möte om konferens
20211012 Möte Control Union
20211006 Besök Rise RF
20211006 Styrelse SIC

20210929 Ålmöte Teams
20210924 Årsmöte Hj
20210922 Ålkonferens
20210917 Åm MFF
20210914 Resa Vänern Vattenfall

20210831 Möte Transportstyrelsen
20210820 Mariestad om lax

20210707 Säljmöte RF

20210601 Blommegård datorer
20210603 Arbetsmöte RF
20210610 Möte RF
20210615 Möte mikrobiologisk kontroll
20210617 Sjv Spårning och konferens
20210617 Energiforsk
20210622 Arbetsmöte Henrik
20210624 Möte Sjv om konferens
20210630 Styrelse SIC

20210526Kongress 18.00
20210521 Bolagsstämma auktionerna
20210515 Årsmöte Vätterns FF
20210422 Sjömatsforum
20210420 Filmning TV4
20210414 Styrelsemöte SIC
20210409 Styrels- och årsmöte i Vänerns FF
20210408 Arbetsmöte Resursfisk AB
20210407 Möte Trp-styrelsen om avgifter

20210331 Möte Axfound om MF av Resursfisk.
20210331 Möte om utbildning jbv mfl
20210330 Valberedning SFA
20210325 Styrelse Resursfisk AB
20210317 Mötet braxenprojekt styrgrupp
20210311 Avstämningsmöte Henrikprojekt
20210310 VFF styrelse 16.00
20210308 Arbetsmöte strategi Jbv 10.00
20210304 Arbetsmöte Resursfisk 16.00
20210304 Samråd Lax Norrland
20210303 Henrikbrax Leaderproj 15.00

20210225 Arbetsmöte Resursfisk och Rise
20210225 Arbetsgrupp Strategi
20200222 Arbetsmöte Axfoundation
20210219 Agrifood
20210218 Styrelse Resursfisk AB
20210218 Arbetsmöte Sfpo
20210218 Arbetsmöte Henrikprojektet
20210217 Mötet braxenprojekt styrgrupp
20210215 Möte Newsdesk
20210212 Styrelse och Bolagsstämma 1300
20210212 Arbetsmöte Resursfisk AB 1210
20210212 Agrifood jbv 0900
20210210 Strategimöte jbv
20210205 Agrifood jbv
20210204 Samråd Hav plattform 5 sjöar
20210129 EU-möte säljfrämjande åtgärder
20210128 EU-möte säljfrämjande åtgärder
20210122 Möte livsmedelshygien
20210121 Maskinmöte Resursfisk
20210121 Sjömatsforum
20210119 Valberedning SFA
20210117 Styrelsemöte Mälaren
20210114 Möte braxenprojekt styrgrupp
20210212 Bolagsstämma, styrelsemöte

20201215 Styrelsemöte Sic, bolaget
20201214 Möte gymnasieskolan
20201211 Jordbruksverket, utredning attityder till fiskenäringen

20201124 Jordbruksverket, strategimöte
20201120 Östersjökonferens Simrishamn
20201119 Östersjökonferens Simrishamn
20201117 Styrelsemöte SIC
20201112 Sjömatsforum
20201105 FR - kontrollförordning 13 - 15
20201103 Remiss plaster
20201103 Möte Leader Mälardalen 1400
20201103 Möte maskin 1500

20201030 Besök hos fiskare i Mälaren
20201029 Besök i Mälarefisket
20201012 Dialogmöte strategi Jbv
20201007 Dialogmöte med näringsdepartementet
20201005 Remiss jakttider
20201001 Deltagande Sjömatsforum

20200930 Dialogmöte Transportstyrelsen
20200929 Styrelsemöte Mariestad
20200925 Styrelsemöte Smögen & Stockholms auktioner projektredovisn.
20200924 Styrelsemöte Smögen & Stockholms auktioner projektredovisn.
20200922 Medlemsbesök Vänern (T&T)
20200909 Jbv möte Havs- och fiskeriprogrammet

20200828 Sakråd Näringsdepartementet

20200630 Möte SFA projekt 1400
20200624 Departementsmöte 0930
20200624 Styrelsemöte Mälaren
20200617 Styrelsemöte Mälaren
20200610 Departementsmöte 0930

20200528 WWF rölista
20200527 Dialogmöte
20200520 Departementsmöte 10.00
20200519 Styrelsemöte SIC
20200515 Stämma SFA
20200513 MSC Intern regelmöte
20200512 Dialogmöte Jbv
20200506 Departementsmöte 1000

20200428 Webbinar
20200421 Dialogmöte 3 Sth om myndighetshabilitet
20200420 Departementsmöte 1000
20200402 Departementsmöte 1330

20200313 Årsmöte Hjälmarens Fiskareförbund
20200319 Skypemöte vattenlevande djur
20200318 Årsmöte Vättern
20200303 Årsmöte Vänerns Fiskareförbund

20200221 Åm Mälaren Eskilstuna
20200214 Styrelsemöte och Bolagsstämma
20200204 Dialogmöte Sth om myndighetshabilitet

20200129 Helsingfors inköp av helvetesmaskin
20200113 Möte Lloyds avs MSC-revision

20191224 Möte med Tomten
20191216 Dialogmöte Hav och Jbv Sthlm
20191206 Maritima klustret Gbg
20191206 EU dir plast Hav GBG
20191204 Maskinprovning Sth

20191129 Referensgruppsmöte Jbv
20191128 Referensgruppsmöte Jbv
20191106 Havsförvaltningen, Jbv jkp
20191105 Samrådsmöte Bäckhammar
20191101 Styrelsemöte SIC
20191101 Refgrpmöte jbv jkp

20191031 Refgrpmöte jbv jkp
20191023 Möte om plaster, Havs- och vattenm.
20191002 Möte om olyckor med ministern Sth

20190927 Sakråd om EHFF närdep Sth MI
20190927 Samrådsmöte Vänern BÅ ME
20190924 Ålrunda Vänern
20190912 Jbv Agrifood Sth

20190722 Medlemsmöte Vättern, Hödesög
20190718 T&T-möte Laholm
20190713 Fiskarting Västerås

20190619 Handlingsplan tungmetaller Gbg
20190617 Internmöte
20190616 Internmöte

20190529 Föredrag om fiske
20190527 Handlingsplan tungmetaller Gbg
20190520 Medlemsmöte Tillsyn och Kräftor, Olshammar
20190520 Handlingsplan tungmetaller Gbg
20190517 Stämma SFA, Stockholm
20190516 Sjömatsdagen Msc
20190513 Ålmöte Hav, Göteborg
20190510 Projektmöte Kristinehamn
20190503 Projektmöte Spiken
20190502 Arbetsmöte transportör

20190408 Möte MSC Stockholm

20190325 Möte tungmetaller Gbg
20190322 Årsmöte Hjälmarens FF Vingåker
20190320 Årsmöte Vätterns FF Karlsborg
20190319 Möte med MSC Sth
20190317 Fiske i Finland Joensuu
20190316 Fiske i Finland Joensuu
20190315 Fiske i Finland Joensuu
20190314 Fiske i Finland Joensuu
20190312 Årsmöte Vänerns FF Mariestad
20190308 Möte tungmetaller
20190306 Möte ny styrelseledamot Kansliet
20190301 Årsmöte Mälarens FF Strängnäs

20190218 Möte tungmetaller SFPO Gbg
20190209 Styrelse och bolagsstämma
20190208 Årsmöte Södra FF
20190208 Styrelse och bolagsstämma

20190117 Dioxinmöte
20190107 Möte Msc Acoura

20181224 Möte med tomten

20181127 Dioxinmöte
20181122 Styrelsemöte
20181109 Fiskets hus ålmöte Hav, jbv mfl
20181107 Länsfiskekonf Västerås

20181031 Test ål i T&T
20181026 Jbv referensgrupp
20181025 Jbv referensgrupp
20161025 Hav refgrp ekosystembaserad fiskförv.
20181013 Unesco Biosphere Bologna
20181013 Unesco Biosphere Bologna
20181012 Unesco Biosphere Bologna
20181004 Möte Lst Mariestad

20180925 Haverikommissionen kl 10oo
20180911 Besök T&T Vänerområdet ca 13oo
20180906 Styrelse 1900 19oo
20180904 Möte regkansli, EFF 11oo

20180823 Samrådsmöte slussar

20180704 Styrelsemöte

20180621 Möte regkansliet

20180508 Möte sjöpolis Vättern, Lst Jkp
20180521 Tjyvamöte Vättern
20150519 Stämma SFA
20180502 Styrelsemöte

20180418 Referensgrupp dioxin

20180328 Ordförandekonferens
20180323 Samrådsmöte Hav
20180321 Årsmöte Vättern
20180321 Årsmöte Hjälmaren, 9.30 Västermo bygdegård
20180320 Haverikommissionen, Norrköping
20180315 Samrådsmöte Lax, Vänersborg 13oo
20180313 Ordförandemöte
20180306 Årsmöte Vänern
20180302 Årsmöte Mälaren

20180224 Kongress, Hjo
20180223 Styrelsemöte, Hjo
20180220 Årsmöte Vänern

20180130 Temadag Vättern

20171218 SFR-möte, Gbg
20171214 Jbv om bassilusker
20171201 Fiskegrupp Halland

20171122 Planeringsmöte Skåne
20171121 Krafttag Ål, Tokholma
20171109 Vätterdagen

20171029 Kanslisten till Berlin
20171023 Vätterförbundet Olshammar
20171019 Besök Nuon, Holland
20171013 Beredningsgrupp fiske
20171012 Ålprojektmöte
20171005 Planeringsmöte ålprojekt/tillsynsprojekt
20171004 SFA Grästorp

20170927 Jordbruksverket
20170926 Haverikommissionen Stockholm
20170914 LLUH Beslut om ålprojekt
20170901 Beredningsgrupp fiske

20170622 Dioxingruppen Jkp
20170614 Varumärke fisk, Adam Johansson
20170612 Möte Leader ålprojekt
20170610 Föredrag Fvof

20170531 Kräftmöte, Hav Gbg
20170529 Kräftmöte Aspa Bruk
20170524 Fiskegrp LLUH
20170523 Invigning av laboratorium, Tiraholm
20170518 Arbetsmöte tillsynsprojekt
20170512 Lagans Vattenråd
20170505 Bolagsstämma SFA
20170504 Dioxin - sediment, Aspa Bruk
20170503 Utvecklingskonferens, Jordbruksverket
20170502 Utvecklingskonferens, Jordbruksverket

20170411 Årsmöte Södra föreningen - flyttad
20170407 Beredningsgrupp Fiske Halland
20170405 Arbetsmöte dioxin, IVL Sth

20170321 Halvårsmöte Statens Haverikommission, Sth
20170315 Årsmöte Vättern, Ödeshög
20170314 Invasiva arter Gbg
20170303 Årsmöte Mälaren och Hjälmaren gemensamt

20170221 Årsmöte Vänerns FIskareförbund
20170211 Styrelsemöte SIC
20170210 Styrelsemöte SIC
20170210 Stämma SIC AB
20170209 Beredningsmöte Stockholms Fiskauktion
20170203 Styrelsemöte Vänern

20170127 Fiskegruppen Halland
20170119 NVV Invasiva arter

20161206 Möte med Sydvatten
20161213 Möte Leader Arboga

20161129 Krafttag ål Sth
20161125 Fiskegrp Halland
20161124 Styrelsemöte Vättern
20161111 Invigning SFA
20161109 Audits MSC Västerås och Drottningholm

20161025 Möte SFA
20161020 Styrelsemöte SIC
20161018 möte SFA sth
20161007 Fiskegrp Halland
20161005 Haverikommissionen V. Frölunda

20160907 Möte KPMG
20160902 Möte Lsv Västmanland

20160826 Beredningsgrp Halland
20160824 Möte Acoura
20160823 Möte Acoura
20160822 Möte Acoura

20160706 Lst Jkp

20160608 Leader Vänern

20160525 Leader Vättern, Askersund
20160523 Sydvatten Lby
20160513 SFA Stämma Sth
20160512 Fiskegruppen Halland Falkenb
20160506 SFA Valberedning Sth


20160429 Stämma SFR, Gbg
20160426 Samordningsmöte tillsyn Lst Jkp
20160425 LLU Hall
20160419 SFA arbetsgrupp Sth
20160413 SFA valber Tel
20160407 SFR styrelsem Gbg
20160404 VFD Kronoberg


20160323 Sfa valber Tel
20160318 Lluh Halland Hylte
20160318 Fiskauktionen Sthlm
20160317 Åm Bolmen
20160316 Åm Vättern Karlsborg
20160315 Möte Hav lst om kräftor
20160311 Årsmöte Hjälmaren, Arboga
20160307 Dioxinmöte rk
20160304 Årsmöte Mälaren, Strängnäs

20160223 Årsmöte Vänern, Hammarö
20160212 Styrelsemöte, Bolagsstämma
20160211 SFA Kalmar
20160304 Revisionsmöte
20160201 Projektmöte 10oo tel

20160122 Infomöte SFA, Lagan
20160122 Infomöte SFA, Träslövsläge
20160121 Infomöte SFA, Mariestad
20160120 Infomöte SFA, Arboga
20160115 LLUH Halland
20160114 Näringsstatus Hjälmaren, Örebro
20160113 Infomöte SFA, Kolbäck
20160112 Infomöte SFA, Stockholm
29160106 SFA Stockholm

20151228 Inlämning av bokslut till revisor
20151224 Tomteträff

20151126 SFR Göteborg
20151106 Beredningsgrp Falkenberg
20151105 Styrelsemöte med bolagsmän
20151105 Lönekomittémöte
20151104 FA Stockholm

20151016 Styrelsemöte SFR
20151022 Hav möte om invasiva arter
20151012 Kräftmöte Havs- och vattenm.
20151009 Möte Jordbruksverket
20151008 Fm Möte Bohuslän
20151008 Em försäkringsmöte Gbg

20150925 SFR stämma
20150918 Möte Stockholm
20150916 SFR, Göteborg
20150904 SFR, Göteborg
20150903 Möte med miljöorg

20150827 T&T med TV4
20150810 Möte Stenubgsund
20150803 Möte Stockholm

20150710 Hjo, Revision rödingprojekt

20150626 Bolagsstämma SFCAB
20150626 Extrastämma SFR
20150624 Styrelsemöte SIC och Bolaget 17oo
20150622 Omorgprocessen F-Hus Gbg
20150619 Sill- och jordgubbsmöte
20150612 SFR åm
20150611 SFR styre
20150609 Lst Jkp Fiskerifördelning Vättern
20150603 Telefonmöte

20150528 Jordbruksverket
20150513 Prtsk Jkp Lst
20150512 Tillsynsmöte Lst Jkp
20150511 IVL
20150508 Kräftgruppen Jkp
20150506 Vättervårdsförbundet

20150429 Lst Jkp/Köping
20150427 Fiskegrp 17.30
20150427 Ål Hav 10.00
20150428 Möte Fvof
20150427 Fiskegrupp Jkp Kväll
20150427 Hav 10.15
20150417 Årsstämmor Sic
20150416 Styrelsemöte Sic
20150415 Föredrag om ål Fvof
20140410 Finskt besök Vinön ang Msc

20150327 Årsmöte Kalmar. Figeholm kl 10oo
20150326 Fiskeplanering Jkp
20150325 Åm Bolmens Fvof
20150324 Haverikom. Sthlm
20150323 Rådg grp kräfta 10oo
20150318 Rödingmöte Olshammar
20150318 Årsmöte Vättern Olshammar
20150313 Rådslag om dioxin, Mariestad
20150312 Prtsk Jkp Lst
20150306 Årsmöte Mälaren

20150227 Styrelse SFR
20150227 Årsmöte Hjälmaren
20150224 Årsmöte Vänern 10oo
20150226 GAP2 barc
20150225 GAP2 barc
20150224 GAP2 barc
20150224 Åm Vänern
20150206 Jkp, arbetsmöte dioxin

20150130 Biosfär Spiken
20150129 Biosfär Mariestad
20150128 Drottningholm
20150123 Ålmöte Bolmsö f.m.
20150122 Ålmöte Bolmsö e.m.
20150122 Prtsk Jkp Lst f.m.
20150108 Möte Hav Gbg 10oo

20141219 Styrelsen SFR
20141205 JULBORD!OBSOBS!
20141202 Interimsst FOHall Vinberg 16oo

20141125 MSC, uppföljningsmöte Göksholm
20141122 Norge
20141121 Styr SFR
20141120 Stadgesammanträde SFR Göteb
20141118 MSC Stockholm
20141114 Styrelse FO Halland
20141113 Partnerskapsmöte Jkp Lst
20141112 Landsb.nätverket Sthm
20141110 Leader/Fo-möte Halland

20141024 Invasiva arter 10oo, SIDA hallvallav. 193 sthlm (ME/FW)
20141024 Styr SFR, gbg
20141020 Leadermöte Halland
20141013 Fo disk 15oo
20141008 Ålmöte, Scandic Crown Göteborg

20140929 FO- möte jkp
20140925 T&T Torsö,L Edet e.m.
20140925 Jordbruksverket Jkp f.m.
20140924 MSC-möte Hav Gbg
20140921 Inputmöte Hav
20140918 Patnersk.möte Jbrv Jkp
20140916 Landsb.nätverket Nvv Sthm
20140912 Styrelsemöte SIC (tel)
20140911 Vfd Växjö (Maria I)
20140905 Styrelse SFR Gbg

20140828 Stämma PO, xtra åm SFR Jönköping
20140827 Besök SLU avs T&T (27 -29)
20140815 Styrelsemöte SFR
20140807 Besöt T&T
20140801 PO-möte Simrishamn

20140729 Sryrelsemöte Hjälmaren
20140725 Besök Arboga
20140711 Po-möte Gbg

20140627 Föredrag i Mylens Fvof
20140626 Besök i Östergötland
20140616 Besök hos styrelsen i Hurvens Fvof, Sandvik
20140613 SFPO Stämma, Göteborg
20140613 SFR Årsmöte, Novotel, Göteborg
20140612 SFR Styrelse, Fiskets Hus, Göteborg
20140605 Firande av nyexaminerad insjöfiskare, Gymnasiet i Unnaryd

20140523 Fiskevattenägarenas stämma, Mörrum
20140520 Planeringsmöte avs. förvaltning i Hjälmaren, Valen
20140516 SFR styrelse, Göteborg
20140514 Vff-delegationen, Växjö
20140508 SFPO styrelemöte, Göteborg

20140429 Årsmöte Södra IFF, Hööör
20140411 Planeringsmöte MSC, Köpenhamn
20140404 Styrelsen SFR
20140401 Tillsynsmöte Lst Jkp 13oo

20140328 Årsmöte SIC 10.00, Kanalhotellet Karlsborg
20140328 Bolagsstämma SIC AB. 11.00, Kanalhotellet Karlsborg
20140327 Styrelsemöten 16.00
20140319 Årsmöte Vätterns FF, Hjo 10oo
20140312 Möte Naturvårdsverket, i Västergötland
20140307 Årsmöte Hjälmarens Fiskareförbund, Arboga 10oo
20140307 Årsmöte Mälarens Fiskareförbund, Strängnäs 10oo
20140306 Möte med Fvof, Smålandsstenar 18oo
20140304 Tiraholm, fiskeplan

20140228 Samtal med Hav om regeringsuppdr. Lst Jkp 10oo
20140225 Årsmöte Vänerns FF, Kinekullegården 10oo
20140221 Förvaltningsmöte Hjälmaren, Lst Örebro 10oo
20140207 MSC- diskussion om Mälaren, Strängnäs 10oo
20140205 Styrelsemöte Vänerms FF. Hammarö 10oo

20140115 Förvaltningsdiskussion om Kräfta, Askersund

20131129 Styrelsen SFR
20131127 Nationella samrådsgruppen för kräftor (delt.Hans Johansson)
20131123 Kommittémöte, Kansliet 11.oo
20131108 Medlemsmöte Hjälmaren, Stadskällaren Arboga 10.oo

20131031 Medlemsmöte Mälaren, Västerås 10.oo
20131027 Rödingens dag, Huskvarna, SIC deltar med rödingprojektet.
20131001 Naturvårdsverket: Hearing om nya skarvplanen.

20130920 Seminarium om insjöfiske 20-21 i Rendalen Norge

20130906 SFR: styrelsemöte
20130906 T&T Nissans vattensystem
20130906 T&T Lagaåsystemet
20130905 T&T Vänern