siclogo
siclogo

Marknadsföring av fisk i Hjälmaren och MälarenGos

Under 2016 genomföres ett projekt i samarbete med Leader Mälardalen och med stöd av EU:s regionala utvecklingsfond.
Ansvarig för projektet är Johan Nilsson, Vinön. Johan har anlitat SALT Food & Communication AB i Stockholm för kommunikationsarbetet gentemot konsument och detaljhandel.
Åtgärden innefattar alla de arter som finns i sjöarna.
I och med att Gösen i Hjälmaren varit MSC-certifierad och samma certifiering åsatts Mälaren under 2017, har det varit lämpligt att låta gösen vara grundstommen i projektet. Gösen är dessutom i särklass den viktigaste arten ur ekonomiskt hänseende för fiskarena i de båda sjöarna.
Under 2017 har vi sett att priserna på fisk från sjöarna dramatiskt ökat, vilket varit det primära målet till förmån för näringen.

Nedan visas några av de viktigaste arterna som finns i sjöarna:


(Klicka på fisken så förs Du till Wikipedia för bättre beskrivning....)


MscSignalkräfta (latin Pacifastacus) är släkt med flodkräftan men kännetecknas av att den har en tydlig vit fläck i tumgreppet. Finns i liten omfattning i Mälaren, men är en mycket viktig art i Hjälmaren. Den årliga fångsten i Hjälmaren uppgår till närmare 100 ton, till ett värde av 15 mkr.


MscGösen (Sander lucioperca) är släkt med Abborre och Gärs och finns i både sötvatten och brackvatten. Kan väga upp till 15 kg och anses vara en av våra absolut godaste matfiskar.
I Hjälmaren och Mälaren är gösen MSC-certifierad. I de båda sjöarna fiskas årligen ca 500 ton till ett värde av ca 30 mkr.


MscAbborren (Perca fluviatilis) är vår andra abborrfisk.
Sjöarna producerar ungefär 30 ton årligen till ett värde av knapt 1 mkr.
Minst lika smakfull som gösen, vilket inte avspeglas i priset....


MscÅlen är en fisk med säreget utseende och ett mycket säreget liv. Den föds i Sargassohavet, växer upp i Europa och Afrika för att sedan leka och dö på samma ställe som den föddes.
Ålen är en hotad art av anledningar som ingen med säkerhet förstår. Rekryteringen av yngel till uppväxtplatserna har varit nere i uppskattningsvis 1% av det normala, men tycks vara på väg mot återhämtning tack vare EU:s ålförvaltningsplan. Det svenska yrkesfisket fiskar enligt de regler som finns i den nationella delen av förvaltningsplanen.
Ålfisket i Hjälmaren är mindre än i Mälaren, 10 respektive 50 ton.


MscGäddan (Esox lucius) är en gammal fin trotjänare på matbordet. En stor del av fångsten från Mälaren och Hjälmaren exporteras till kontinenten. I Frankrike ses produkter av gäddan vara en riktig delikatess.
Sjöarnas fiske uppgår till ca 50 ton.


MscLaken (Lota lota) är insjöns enda torskfisk. Väldigt få har upptäckt den underbara smaken och den fasta fina texturen hos lakeköttet. Därför fiskas den i ringa omfattning i de båda sjöarna.Gos
Christina Rudling, Salt Food & Communication AB


Gos
Johan Nilsson, Projektledare


Mer på Svensk Gös hemsida

Leader Mälardalen

Unionens Regionala Utvecklingsfond

Salt Food & Communication

[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [
Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]