siclogo
siclogo

Länkar till myndigheter och organisationer



D


Danmarks Fiskeriforening

E


Eksportutvalget (Svensk Fisk på Norska)
Europeiska Kommissionens Hemsida

F


Fishbase
Fiskbasen
Fiskegymnasiet i Unnaryd
Fisksekreteriatet - The Fisheries Secreteriat

H


Hanen
Havs-och Vattenmyndigheten

I


ICES
Jordbruksdepartementet
Jordbruksverket

K


Kommundirekt - Adresser och telefonnummer till kommuner och länsstyrelser
Kustbevakningen

L


Livet på ostkusten, närmare bestämt på Skärgårdsbryggan
Livsmedelsverket

M


MSC - Marine Stewardship Council

N


Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Norges Fiskeri- og Kystdepartement

S


SAKL-Finlands Yrkesfiskare
SFPO
Sportfiskarnas Riksförbund
Svensk Fisk
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Lantbruksuniversitet/Sölab å Drottningholm
Sökning av fartyg i realtid

V


Vattenbrukarnas Riksförbund
Vilt- och Fiskeriforskningen (Finland)
Väderprognos (10 dagar) - NRK och Meteorologiskt institutt (Norge)
Väderprognos från SMHI
Väderprognos från John Pohlman

W


WWF

Ä


Älvräddarna




[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]