siclogo
siclogo

Länkar till myndigheter och organisationerD


Danmarks Fiskeriforening

E


Eeliad
Eksportutvalget (Svensk Fisk på Norska)

F


Fishbase
Fiskbasen
Fiskegymnasiet i Unnaryd
Fiskeriverket
Fisksekreteriatet - The Fisheries Secreteriat

H


Hanen
Havs-och Vattenmyndigheten

I


ICES
Investeringar (båtar) och Europeiska Fiskerifonden
Insjöfisket och Europeiska Fiskerifonden

J


Jordbruksdepartementet
Jordbruksverket
Jord-och Skogsbruksministeriet i Finland

K


Kommundirekt - Adresser och telefonnummer till kommuner och länsstyrelser
Kustbevakningen

L


Livet på ostkusten, närmare bestämt på Skärgårdsbryggan
Livsmedelsverket

M


Maria Damanakis Blogg eller Europeiska Kommissionens Hemsida
MSC - Marine Stewardship Council

N


Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Norges Fiskeri- og Kystdepartement

S


SAKL-Finlands Yrkesfiskare
Skifo - Sveriges Kust- och Insjöfiskares Organisation
Sportfiskarnas Riksförbund
Sustainable Eel Group
Svensk Fisk
Sveriges Fiskares Riksförbund -SFR
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges Lantbruksuniversitet
Sveriges Lantbruksuniversitet/Sölab å Drottningholm
Sökning av fartyg i realtid

V


Vattenbrukarnas Riksförbund
Vilt- och Fiskeriforskningen (Finland)
Väderprognos (10 dagar) - NRK och Meteorologiskt institutt (Norge)
Väderprognos från SMHI
Väderprognos från John Pohlman
Vätternvårdsförbundet
VIVA-Kartan

W


WWF

Ä


Älvräddarna
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]