siclogo
siclogo Insjfiske

Insjöfiskets organisationsstruktur

Vätterns Fiskareförbund (1934)

Ordf. Jonny Ståhl, Ödeshög
v. ordf. Patrik Grömlind
Kassör Rolf Gustavsson, Hjo
Sekreterare Samuel Gustavsson

Södra Insjöfiskeföreningen (2008 Skånes ff, Östra Sveriges ff och Smålands Insjöfiskareförening)

Ordf. Anders Paulsson, Sommen
v.Ordf Jonas Ekwall, Tiraholm


Vänerns Fiskareförbund (1924)

Ordf. Boris Åström, Torsö
v.ordf Konny Gustavsson, Vänersnäs
Kassör Christer Ström, Lidköping

Mälarens Fiskareförbund (1934)


Ordf. Daniel Vidlund
V.ordf Jan Vidlund


Hjälmarens Fiskareförbund (1935)

Ordf. Anna Vesper Gunnarsson
v. ordf Hans Johansson
Kassör Monica Karlsson

Bolagsstyrelse Svenska Insjöfiskarenas AB

Ordinarie f.o.m. 20230210
Boris Åström
Mats Eriksson
Per-Erik Ståhl
Hans Johansson
Jonny Ståhl
Per Pettersson
Daniel Vidlund
Konny Gustavsson
Jonas Ekwall
Rolf Gustavsson

Förbundsordförande

Mats Eriksson

Vice Förbundsordförande

Jonny Ståhl

Förbundsjurist

Roland Norlén

Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund efter stämma och kongress 2024

Ledamot
Boris Åström
Jonny Ståhl
Mats Eriksson
Anna Vesper Gunnarsson
Hans Johansson
Per-Erik Ståhl
Per Pettersson
Konny Gustavsson
Rolf Gustavsson
Daniel Vidlund
Jonas Ekwall


ordförande

Mats Eriksson

vd

Per Pettersson

administration

Maria Ingemarsson

jurist

Roland Norlén

Valberedning SIC och SIC AB

Ordinarie
Ingemar Andersson
Klas Lindström
Patrik Grönlind


Suppleant
Jan Karlsson
Jörgen Karlsson

Sammankallande
Ingemar Andersson

Revisorer för förbundet och bolaget

Revisor Helene Svensson
Samuel Gustavsson

Personlig suppleant
Dan Johansson

Ombud och ersättare till SIC AB:s bolagsstämma

Ordinarie
Anna Vesper
Krister Fransson
Klas Lindström

Suppleant
Tommy Karlsson
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]