siclogo
siclogo Insjfiske

Insjöfiskets organisationsstruktur

Vätterns Fiskareförbund (1934)

Ordf. Jonny Ståhl, Ödeshög
Kassör Rolf Gustavsson, Hjo

Södra Insjöfiskeföreningen (2008 Skånes ff, Östra Sveriges ff och Smålands Insjöfiskareförening)

Ordf. Anders Nilsson, Vreta Kloster
v.Ordf Jonas Ekwall, Tiraholm
Sekr. Johan Wihlborg, Höör
Kassör John A Bergström, Höör

Vänerns Fiskareförbund (1924)

Ordf. Boris Åström, Torsö
Sekr. Bo-Gunnar Blom, Götene
Kassör Christer Ström, Lidköping

Mälarens Fiskareförbund (1934)


Ordf. Mats Eriksson (tillika SIC:s förbundsordförande)
V.ordf Daniel Vidlund


Hjälmarens Fiskareförbund (1935)

Ordf. Hans Johansson
Sekr. Emil Andersson
Kassör Monica Karlsson

Förbundsstyrelse SIC

Ordinarie
Boris Åström
Mats Eriksson
Anders Paulsson
Hans Johansson
Jonny Ståhl
Mats Ingemarsson

Suppleanter
Daniel Vidlund
Emil Andersson
Conny Gustavsson
Jonas Ekwall
Rolf Gustavsson

Förbundsordförande

Mats Eriksson

Vice Förbundsordförande

Jonny Ståhl

Förbundsjurist

Roland Norlén

Svenska Insjöfiskarenas AB

Ledamot
Boris Åström
Jonny Ståhl
Mats Eriksson
Hans Johansson
Anders Paulsson
Mats Ingemarsson

Suppleant
Conny Gustavsson
Rolf Gustavsson
Daniel Vidlund
Jonas Ekwall
Emil Andersson

ordförande

Mats Eriksson

hässedräng 1(vd)

Mats Ingemarsson

hässedräng 2 (administration av ekonomi, T&T m.m.)

Maria

hässedräng 3 (jurist och projekt)

Roland Norlén

Valberedning SIC och SIC AB

Ordinarie
Ingemar Andersson
Klas Lindström
Patrik Grönlind
Krister Fransson

Suppleant
Anna Vesper Gunnarsson
Berndt Grönlind
Jan Karlsson
Jörgen Karlsson

Sammankallande
Ingemar Andersson

Revisorer för förbundet och bolaget

Revisor
Stefan Roubert, Revisionsfirman Baker Tilly
Rolf Ståhl

Personlig suppleant
Dan Johansson

Ombud och ersättare till SIC AB:s bolagsstämma

Ordinarie
Anna Vesper
Krister Fransson
Gustav Welin

Suppleanter
Berndt Grönlind
Tommy Karlsson
[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]