siclogo
siclogo Insjfiske

SIC:s Kansli


Mats Ingemarsson VD

Telefon Mats 0705594028
Telefon Maria 0768486135 (ekonomi)

Postadress
SIC/SIC AB
341 93 Bolmsö
Besöksadress
Tjust-Lunnagård, Bolmsö

E-post till kansliet

HTML tutorialOrg.nr 802006-2512 (SIC)
Org.nr 556207-7049 (SIC AB)
Postgiro 11 87 55 -8
Bankgiro 5755-3802
Förbundsordförande


Mats Eriksson

Postadress
SIC
Mats Eriksson
Gångholmens Gård
725 91 Västerås
070 5336159

E-post till Mats

HTML tutorial
FÖRBUNDSJURIST

Postadress
Roland Norlén (foto och information)
Lillåsgatan 3
426 77 V. Frölunda
031 29 59 07
Telefax
031 69 97 89

E-post till Roland

HTML tutorial
SENIOR ADVISOR - FÖRBUNDETS RÅDGIVARE

Bertil Johansson

E-post till Bertil
HTML tutorial
VÄNERNS FISKAREFÖRBUND


Ordf.
Boris Åström 070 6425166

E-post till Boris

HTML tutorialVÄTTERNS FISKAREFÖRBUND


Ordf.
Jonny Ståhl 0733800594
E-post till Jonny

HTML tutorial
SÖDRA FÖRENINGEN


Ordf.
Anders Paulsson 0703683236
E-post till Anders

HTML tutorial
HJÄLMARENS FISKAREFÖRBUND


Ordf.
Hans Johansson 070 2194490
E-post till Hans

HTML tutorial
MÄLARENS FISKAREFÖRBUND


Ordf.
Mats Eriksson 070 533 61 59
E-post till Mats

HTML tutorial

Skicka meddelande till Insjöfiskarena:Namn:E-postadress:Text:

[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]