siclogo
siclogo Insjfiske

SIC:s Kansli


Per Pettersson Vd

Telefon Per 0739292646 vd
Telefon Maria 0768486135 ekonomi
Telefon Mats 0705594028 klok rådgivarePostadress
SIC/SIC AB
341 93 Bolmsö
Besöksadress
Tjust-Lunnagård, Bolmsö

Org.nr 802006-2512 (SIC)
Org.nr 556207-7049 (SIC AB)
Postgiro 11 87 55 -8
Bankgiro 5755-3802
e-post per@insjofiskare.se, mats@insjofiskare.se, maria@insjofiskare.se
Förbundsordförande


Mats Eriksson

Postadress
SIC
Mats Eriksson
Gångholmens Gård
725 91 Västerås
070 5336159


Mats
Mats Eriksson
vd


Per Pettersson

Postadress
SIC
Per Pettersson
Hejsta
153 92 Hölö
073 9292646


Per
Per Pettersson

Administration


Maria Ingemarsson

Postadress
SIC
Maria Ingemarsson
341 93 Bolmsö
076 8486135


Klok rådgivare


Mats Ingemarsson

Postadress
SIC
Mats Ingemarsson
341 93 Bolmsö
070 5594028


Mats
Mats IngemarssonFÖRBUNDSJURIST

Postadress
Roland Norlén Lillåsgatan 3
426 77 V. Frölunda
031 29 59 07
Telefax
031 69 97 89


Roland
Roland NorlénKlok rådgivare

Bertil Johansson


Bertil
Bertil Johansson


VÄNERNS FISKAREFÖRBUND


Ordf.
Boris Åström 070 6425166VÄTTERNS FISKAREFÖRBUND


Ordf.
Jonny Ståhl 0733800594
SÖDRA FÖRENINGEN


Ordf.
Per-Erik Ståhl stahlfisk@gmail.com
HJÄLMARENS FISKAREFÖRBUND


Ordf.
Anna Vesper Gunnarsson 0736373988
MÄLARENS FISKAREFÖRBUND


Ordf.
Daniel Vidlund 0707685873

[
Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]