siclogo
siclogo

Msc-certifiering i 3 sjöarMsc
Världens första MSC-certifiering av insjöfiske genomfördes i Hjälmaren 2006 och i Vänern och i Mälaren 2017. Dessa certifieringar har genomförts med stöd av Europeiska Havs- och Fiskerifonden.

Hjälmarens Fiskareförbund
Msc-certifierat gösfiske


Allmänt om certifieringen av gösfisket i hjälmaren


Msc-certifieringen av gösfisket i Hjälmaren är världens första certfiering av gös. I samband med recertifieringen 2014/2015 beslutades om en öppenhet gentemot konsumenter och handel genom vår webbplats.

Sidan ger möjlighet att löpande kontrollera dokumentationen från Msc genom att klicka på Msc-loggan eller länkarna nedan.

Sidan ger också information om vilka fisken som deltar i certifierngen vid listan under loggan "Msc-certifierat gösfiske".
Denna information ger fiskhandlaren möjlighet att kontrollera att inköpt gös verkligen inbegrips i certifieringen. Även konsument och certifieringsorgan ges möjlighet till kontroll. Vid namnet finns även ett certifieringsnummer.

De två sista avsnitten innehåller nedladdningsbara dokument för ansökan om deltagande i Msc-certifieringen av Hjälmargös.

Fishery Certificates - Certifikaten för nät- och bottengarnsfiske


Msc
Klicka på Msc-loggan för att se certifikaten

Förteckning över certifierade fiskeföretag

Msc


Msc-nummer 60-257 Anna Vesper, Kungsör
Msc-nummer 60-299 Anna Eriksson, Arboga
Msc-nummer 60-180 Henrik Eriksson, Arboga
Msc-nummer 60-320 Anders Gustavsson, Valen
Msc-nummer 60-322 Magnus Gustavsson, Arboga
Msc-nummer 60-178 Niklas Johansson, Göksholm
Msc-nummer 60-176 Hans Johansson, Göksholm
Msc-nummer 60-303 Johan Nilsson, Vinön
Msc-nummer 60-306 Fredrik Johansson, Arboga
Msc-nummer 60-306 Anton Johansson, Arboga
Msc-nummer 60-193 Håkan Olofsson, Nannberga
Msc-nummer 60-187 Tommy Petersson, Värhulta
Msc-nummer 60-297 Håkan Fälth, Bergåsa
Msc-nummer 60-278 Allan Jansson, St. Sundby
Msc-nummer 60-301 Fredrik Jansson, St. Sundby
Msc-nummer 60-321 Ulf Cederlöv, St. Sundby
Msc-nummer 60-319 Jonas Andersson, Vinön
Msc-nummer 60-263 Sune Mohlin, Vinön
Msc-nummer 60-300 Peter Mohlin, Vinön
Msc-nummer 60-199 Martin Karlsson, Julita
Msc-nummer 60-195 Lennart Karlsson, Julita
Msc-nummer 60-260 Åke Brynolfsson, Penningbo
Msc-nummer 60-177 Sven-Olof Karlsson, St.Sundby
Msc-nummer 60-192 Bo Persson, Vinön
Msc-nummer 60-256 Björn Eriksson, Valen
Msc-nummer 60-179 Erik Karlsson, Eskilstuna
Msc-nummer 60-196 Per Gustavsson, Valen
Msc-nummer 60-324 Joakim Århammar, Lännäs
Msc-nummer 60-184 Nils Eriksson, Tockenön
Msc-nummer 60-198 Ingemar Andersson, Vinön
Msc-nummer 60-302 Joakim Holmkvist, Odensbacken
Msc-nummer 60-255 Lars Olsson, Vinön
Msc-nummer 60-182 Kimmo Häkkinen, Vinön
Msc-nummer 60-188 Klas Karlsson, Eskilstuna
Msc-nummer 60-200 Emil Andersson Svanlind, Vinön
Msc-nummer 60-325 Henrik Gustafsson, Valön


Msc-lådlapp för utskrift avseende fiske i Hjälmaren

Lappen kan användas för att underlätta vid leverans av Msc-gös. Lappen syns tydligt när lådan exponeras exempelvis på auktionen.Klicka för lådlapp för fiske i Hjälmaren


Nedladdningsbart dokument för ansökan om deltagande i certifieringen (avser utomstående intresserade)

Dokumentet skrives under och sänds till ordföranden i Hjälmarens Fiskareförbund, Hans Johansson, Göksholm, 715 92 Stora Mellösa. Fakturering av av kostnader utöver "kilokronan" motsvarande medlems serviceavgift (Sic kostnader för certifieringen) debiteras genom Sic:s kansli liksom Göskronan, som också debiteras via SIC:s kansli.
Avtalsdokument för nedladdningMälarens Fiskareförbund
Msc-certifierat gösfiskeAllmänt om certifieringen av gösfisket i Mälaren


Den 13/7 2017 blev certifieringen av Mälargösen klar. Från detta datum säljes certifierad gös av fiskare enligt nedanstående förteckning.
Certifieringen har till 60% finansierats med egna medel från Europeiska Fiskerifonden och till 40% från fisket.

Fishery Certificates - Certifikaten för nät- och bottengarnsfiske


Msc
Klicka på Msc-loggan för att se certifikaten

Europeiska Fiskerifonden


Msc
Klicka på loggan för att lära mer om EFF

Förteckning över certifierade fiskeföretag i Mälaren
Msc-nummer 50-168 Gustaf Welin, Mellansundet
Msc-nummer 50-155 Åke Loberg, Torsvi
Msc-nummer 50-160 Magnus Sandqvist, Stallarholmen
Msc-nummer 50-276 Klas Lindström, Kvicksund
Msc-nummer 50-149 Per Tengström, Tidö-Lindö
Msc-nummer 50-176 Dennis Sandkvist, Stallarholmen
Msc-nummer 50-169 Alexander Vidlund, Ängsö
Msc-nummer 50-175 Mona Loberg, Torsvi
Msc-nummer 50-304 Daniel Eriksson, Gångholmen
Msc-nummer 50-281 Mats Eriksson, Gångholmen
Msc-nummer 50-227 Åke Andersson, Björsund
Msc-nummer 50-282 Daniel Vidlund, Ängsö
Msc-nummer 50-165 Urban Thölin, Västerås
Msc-nummer 50-167 Per Vidlund, Ängsö
Msc-nummer 50-174 Lars Östling, Hesselbyholm
Msc-nummer 50-158 Peter Björklund, Lindö Gård
Msc-nummer 50-164 Roland Vidlund, Adelsö
Msc-nummer 50-284 Fred Vidlund, Adelsö
Msc-nummer 50-172 Ronny Andersson, Stallarholmen
Msc-nummer 50-280 Anders Loberg, Stallarholmen
Msc-nummer 50-163 Roland Karlsson, Dåvö
Msc-nummer 50-166 Jan Vidlund, Ängsö
Msc-nummer 50-156 Guy Loberg, Adelsö
Msc-nummer 50-161 Gunnar Sandquist, Stallarholmen
Msc-nummer 50-306 John Berglund, Västerås
Msc-nummer 50-154 Fullerö Säteri, Västerås
Msc-nummer 50-269 Mats Johansson, Björnö Västerås
Msc-nummer 50-153 Leif Tenfält, Bromma
Msc-nummer 50-226 Tommy Berglund, Västerås
Msc-nummer 50-283 Hans Andersson, Västerås
Msc-nummer 50-150 Mats Tengström, Västerås
Msc-nummer 50-177 Peter Vidlund, Västerås

Msc-lådlapp för utskrift avseende fiske i Hjälmaren

Lappen kan användas för att underlätta vid leverans av Msc-gös. Lappen syns tydligt när lådan exponeras exempelvis på auktionen.Klicka för lådlapp för fiske i MälarenVänerns Fiskareförbund
Msc-certifierat gösfiske
Allmänt om certifieringen av gösfisket i Vänern


Den 13/7 2017 blev certifieringen av Vänern klar. Från detta datum säljes certifierad gös av fiskare enligt nedanstående förteckning.
Certifieringen har till 60% finansierats med egna medel från Europeiska Fiskerifonden och till 40% från fisket.

Fishery Certificates - Certifikaten för nät- och bottengarnsfiskeKlicka på Msc-loggan för att se certifikaten

Europeiska Fiskerifonden


Msc
Klicka på loggan för att lära mer om EFF

Förteckning över certifierade fiskeföretag i VänernMsc-nummer 40-143 Bo-Gunnar Blom, Torsö
Msc-nummer 40-142 Conny Gustavsson, Vänersnäs
Msc-nummer 40-140 Thommy Möller, Lidköping
Msc-nummer 40-297 Christer Ström, Strö
Msc-nummer 40-322 Helen Lunberg, Strö
Msc-nummer 40-144 Krister Fransson, Hammarö
Msc-nummer 40-132 Göran Fransson, Hammarö
Msc-nummer 40-145 Boris Åström, Torsö
Msc-nummer 40-128 Jörgen Nilsson, Kristinehamn
Msc-nummer 40-287 Anders Agö, BrommösundMsc-lådlapp för utskrift avseende fiske i Vänern

Lappen kan användas för att underlätta vid leverans av Msc-gös. Lappen syns tydligt när lådan exponeras exempelvis på auktionen.Klicka för lådlapp för fiske i Vänern


Kontaktpersoner


Dr. Ulrika Beier, Forskare SLU, gösexpert ulrika.beier@slu.se
Dr. Andrew Hough, certifieringsansvarig andy@houghassociates.co.uk
Prof. Sture Hansson, Stockholms Universitet sture.hansson@su.se
Johan Nilsson, Certifikatansvarig HjFF johan@vinon.st
Hans Johansson, Förbundsordf. HjFF hans@sveamareng.se
Mats Ingemarsson, Förbundsordf. SIC matsilund@ljungby.nu


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]