siclogo
siclogo

Msc-certifiering i 3 sjöarMsc
Världens första MSC-certifiering av insjöfiske genomfördes i Hjälmaren 2006 och i Vänern och i Mälaren 2017. Dessa certifieringar har genomförts med stöd av Europeiska Havs- och Fiskerifonden.

Hjälmarens Fiskareförbund
Msc-certifierat gösfiske


Allmänt om certifieringen av gösfisket i hjälmaren


Msc-certifieringen av gösfisket i Hjälmaren är världens första certfiering av gös. I samband med recertifieringen 2014/2015 beslutades om en öppenhet gentemot konsumenter och handel genom vår webbplats.

Sidan ger möjlighet att löpande kontrollera dokumentationen från Msc genom att klicka på Msc-loggan eller länkarna nedan.

Sidan ger också information om vilka fisken som deltar i certifierngen vid listan under loggan "Msc-certifierat gösfiske".
Denna information ger fiskhandlaren möjlighet att kontrollera att inköpt gös verkligen inbegrips i certifieringen. Även konsument och certifieringsorgan ges möjlighet till kontroll. Vid namnet finns även ett certifieringsnummer.

De två sista avsnitten innehåller nedladdningsbara dokument för ansökan om deltagande i Msc-certifieringen av Hjälmargös.

Fishery Certificates - Certifikaten för nät- och bottengarnsfiske i Hjälmaren


Msc
Klicka på Msc-loggan för att se certifikatet för Hjälmaren

Förteckning över certifierade fiskeföretag

Msc


Msc-nummer 60-257 Anna Vesper, Kungsör
Msc-nummer 60-299 Anna Eriksson, Arboga
Msc-nummer 60-180 Henrik Eriksson, Arboga
Msc-nummer 60-320 Anders Gustavsson, Valen
Msc-nummer 60-178 Niklas Johansson, Göksholm
Msc-nummer 60-176 Hans Johansson, Göksholm
Msc-nummer 60-303 Johan Nilsson, Vinön
Msc-nummer 60-306 Fredrik Johansson, Arboga
Msc-nummer 60-306 Anton Johansson, Arboga
Msc-nummer 60-193 Håkan Olofsson, Nannberga
Msc-nummer 60-187 Tommy Petersson, Värhulta
Msc-nummer 60-297 Håkan Fälth, Bergåsa
Msc-nummer 60-278 Allan Jansson, St. Sundby
Msc-nummer 60-301 Fredrik Jansson, St. Sundby
Msc-nummer 60-321 Ulf Cederlöv, St. Sundby
Msc-nummer 60-319 Jonas Andersson, Vinön
Msc-nummer 60-263 Sune Mohlin, Vinön
Msc-nummer 60-300 Peter Mohlin, Vinön
Msc-nummer 60-199 Martin Karlsson, Julita
Msc-nummer 60-195 Lennart Karlsson, Julita
Msc-nummer 60-260 Åke Brynolfsson, Penningbo
Msc-nummer 60-177 Sven-Olof Karlsson, St.Sundby
Msc-nummer 60-192 Bo Persson, Vinön
Msc-nummer 60-256 Björn Eriksson, Valen
Msc-nummer 60-179 Erik Karlsson, Eskilstuna
Msc-nummer 60-196 Per Gustavsson, Valen
Msc-nummer 60-324 Joakim Århammar, Lännäs
Msc-nummer 60-184 Nils Eriksson, Tockenön
Msc-nummer 60-198 Ingemar Andersson, Vinön
Msc-nummer 60-255 Lars Olsson, Vinön
Msc-nummer 60-182 Kimmo Häkkinen, Vinön
Msc-nummer 60-200 Emil Andersson Svanlind, Vinön
Msc-nummer 60-325 Henrik Gustafsson, Valön
Msc-nummer 60-201 Anton Johansson, Nannberga
Msc-nummer 60-197 Caroline Karlsson, St. Sundby
Msc-nummer 60-186 Pontus Jansson, Eskilstuna
Msc-nummer 60-189 Rikard Widlund, Vinön


Obs! Att särskilt beakta vid fisket- hantering av återutsättning

För certifieringen krävs att den fisk som skall återutsättas skall ha bästa tänkbara överlevnadsmöjlighet Klicka för att se filmexempel på god hantering

Obs! Att särskilt beakta vid fisket- Bifångst av fågel

För certifieringen krävs att du anger bifångst av fågel. Skall alltid fyllas i raden under Sutare Klicka för att se blanketten


Msc-lådlapp för utskrift avseende fiske i Hjälmaren

Lappen kan användas för att underlätta vid leverans av Msc-gös. Lappen syns tydligt när lådan exponeras exempelvis på auktionen. Klicka för lådlapp för fiske i Hjälmaren


Nedladdningsbart dokument för ansökan om deltagande i certifieringen (avser utomstående intresserade)

Dokumentet skrives under och sänds till ordföranden i Hjälmarens Fiskareförbund, Hans Johansson, Göksholm, 715 92 Stora Mellösa. Fakturering av av kostnader utöver "kilokronan" motsvarande medlems serviceavgift (Sic kostnader för certifieringen) debiteras genom Sic:s kansli liksom Göskronan, som också debiteras via SIC:s kansli.
Avtalsdokument för nedladdningMälarens Fiskareförbund
Msc-certifierat gösfiskeAllmänt om certifieringen av gösfisket i Mälaren


Den 13/7 2017 blev certifieringen av Mälargösen klar. Från detta datum säljes certifierad gös av fiskare enligt nedanstående förteckning.
Certifieringen har till 60% finansierats med egna medel från Europeiska Fiskerifonden och till 40% från fisket.

Fishery Certificates - Certifikaten för nät- och bottengarnsfiske


Msc
Klicka på Msc-loggan för att se certifikatet

Europeiska Fiskerifonden


Msc
Klicka på loggan för att lära mer om EFF

Förteckning över certifierade fiskeföretag i Mälaren
Msc-nummer 50-168 Gustaf Welin, Mellansundet
Msc-nummer 50-155 Åke Loberg, Torsvi
Msc-nummer 50-160 Magnus Sandqvist, Stallarholmen
Msc-nummer 50-276 Klas Lindström, Kvicksund
Msc-nummer 50-149 Per Tengström, Tidö-Lindö
Msc-nummer 50-176 Dennis Sandkvist, Stallarholmen
Msc-nummer 50-175 Mona Loberg, Torsvi
Msc-nummer 50-304 Daniel Eriksson, Gångholmen
Msc-nummer 50-281 Mats Eriksson, Gångholmen
Msc-nummer 50-227 Åke Andersson, Björsund
Msc-nummer 50-282 Daniel Vidlund, Ängsö
Msc-nummer 50-174 Lars Östling, Hesselbyholm
Msc-nummer 50-158 Peter Björklund, Lindö Gård
Msc-nummer 50-164 Roland Vidlund, Adelsö
Msc-nummer 50-284 Fred Vidlund, Adelsö
Msc-nummer 50-172 Ronny Andersson, Stallarholmen
Msc-nummer 50-280 Anders Loberg, Stallarholmen
Msc-nummer 50-163 Roland Karlsson, Dåvö
Msc-nummer 50-166 Jan Vidlund, Ängsö
Msc-nummer 50-156 Guy Loberg, Adelsö
Msc-nummer 50-161 Gunnar Sandquist, Stallarholmen
Msc-nummer 50-306 John Berglund, Västerås
Msc-nummer 50-154 Fullerö Säteri, Västerås
Msc-nummer 50-269 Mats Johansson, Björnö Västerås
Msc-nummer 50-153 Leif Tenfält, Bromma
Msc-nummer 50-283 Hans Andersson, Västerås
Msc-nummer 50-150 Mats Tengström, Västerås
Msc-nummer 50-177 Peter Vidlund, Västerås
Msc-nummer 50-170 Johan Widlund, Visby
Msc-nummer 50-277 Mattias Lindström, Eskilstuna
Msc-nummer 50-157 Peter Loberg, Enköping
Msc-nummer 50-159 Kristoffer Lindström, Kolbäck
Msc-nummer 50-178 Joakim Hagström,Eskilstuna

Obs! Att särskilt beakta vid fisket- hantering av återutsättning

För certifieringen krävs att den fisk som skall återutsättas skall ha bästa tänkbara överlevnadsmöjlighet Klicka för att se filmexempel på god hantering

Obs! Att särskilt beakta vid fisket- Bifångst av fågel

För certifieringen krävs att du anger bifångst av fågel. Skall alltid fyllas i raden under Sutare Klicka för att se blanketten

Msc-lådlapp för utskrift avseende fiske i Hjälmaren

Lappen kan användas för att underlätta vid leverans av Msc-gös. Lappen syns tydligt när lådan exponeras exempelvis på auktionen. Klicka för lådlapp för fiske i MälarenVänerns Fiskareförbund
Msc-certifierat gösfiske
Allmänt om certifieringen av gösfisket i Vänern


Den 13/7 2017 blev certifieringen av Vänern klar. Från detta datum säljes certifierad gös av fiskare enligt nedanstående förteckning.
Certifieringen har till 60% finansierats med egna medel från Europeiska Fiskerifonden och till 40% från fisket.

Fishery Certificates - Certifikaten för nät- och bottengarnsfiskeKlicka på Msc-loggan för att se certifikaten

Europeiska Fiskerifonden


Msc
Klicka på loggan för att lära mer om EFF

Förteckning över certifierade fiskeföretag i Vänern
Msc-nummer 40-142 Conny Gustafsson, Vänersnäs
Msc-nummer 40-140 Thommy Möller, Lidköping
Msc-nummer 40-297 Christer Ström, Strö
Msc-nummer 40-322 Helen Lunberg, Strö
Msc-nummer 40-145 Boris Åström, Torsö
Msc-nummer 40-128 Jörgen Nilsson, Kristinehamn
Msc-nummer 40-287 Anders Agö, Brommösund
Msc-nummer 40-255 Bo Lindberg, Kristinehamn
Msc-nummer 40-286 Ola Lindberg, Kristinehamn
Msc-nummer 40-298 Alexander Gustafsson, Vänersnäs
Msc-nummer 40-130 Jean Olin, Mellerud
Msc-nummer 40-229 Jimmy Gustafsson, Vänersnäs
Msc-nummer 40-235 Christian Gustavsson, Vänersnäs
Msc-nummer 40-149 Christian Bertilsson, Gullspång

Obs! Att särskilt beakta vid fisket- hantering av återutsättning

För certifieringen krävs att den fisk som skall återutsättas skall ha bästa tänkbara överlevnadsmöjlighet Klicka för att se filmexempel på god hantering

Obs! Att särskilt beakta vid fisket- Bifångst av fågel

För certifieringen krävs att du anger bifångst av fågel. Skall alltid fyllas i raden under Sutare Klicka för att se blanketten

Msc-lådlapp för utskrift avseende fiske i Vänern

Lappen kan användas för att underlätta vid leverans av Msc-gös. Lappen syns tydligt när lådan exponeras exempelvis på auktionen. Klicka för lådlapp för fiske i Vänern


Kontaktpersoner


Dr. Martin Ogonwski, Forskare SLU, gösexpert och ordningsman
Dr. Andrew Hough, certifieringsansvarig andy@houghassociates.co.uk
Prof. Sture Hansson, Stockholms Universitet sture.hansson@su.se
Johan Nilsson, Certifikatansvarig HjFF johan@vinon.st
Boris Åström, Certifikatsansvarig Vänern
Daniel Vidlund, Certifikatsansvarig Mälaren
Mats Ingemarsson, VD SIC AB mats@insjofiskare.se

Med särskilt tack till tidigare kontaktpersoner

Dr. Ulrika Beier, Wageningen University
Dr. Per Nyberg som var var den som började processen 2006


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]