siclogo
siclogo

Msc-certifiering i 3 sjöarMsc


Msc-certifierat gösfiske i 3 sjöar
Hjälmaren, Mälaren och Vänern


Allmänt om certifieringen av gösfisket i sjöarna


Msc-certifieringen av gösfisket i Hjälmaren är världens första certfiering av gös. 2017 certifierades även Mälaren och Vänern i ett gemensamt certifikat.

Under 2023 genomfördes en sammanföring av alla certifikat i samband med att Mälarens/Vänerns certifikat var i tur att omcertifieras och att Hjälmarens skulle omcertifieras 2024. Vi såg att det var kostnadsmässigt fördelaktigt att tidigarelägga den ena omcertifieringen om möjlighet att slå samman samtliga sjöars certifikat förelåg. Vid nästkommande certifiering kommer därmed kostnaderna att reduceras.

I samband med omcertifieringen gjordes även försök att certifiera kräfta i Hjälmaren, samt brax och gädda i Mälaren och Vänern. Kräfta, Brax och gädda misslyckades på grund av förvaltarens bristande beståndsförståelse och certifieringsorganets bristande förtroende för myndighetens framtida förmåga att rätta dessa brister. Fisket i sig bedömdes som godtagbart.

De brister som hindrat alla delar i certifieringen har uppmärksammats och utmynnat i en kraftfull uppmaning om bättring i 2023- års regleringsbrev till förvaltande myndighet. Därest detta blir lyckosamt kommer försök att certifiera kräfta, brax och gädda att återigen genomföras.

Kostnaden för omcertifieringen uppgår till ca 1 mkr inklusive försöket att nycertifiera kräfta, brax och gädda.

Vi har erhållit stöd för åtgärden ur Havs- fiskeri- och vattenbruksfonden för att kunna kunna finansiera åtgärden.

Jordbruksverket och SLU har genom sin personal varit till stort stöd i ansökningsförfarande och beståndsunderlag för certifieringen.

Under 2023 har diskussioner mellan Msc och Sic förevarit om möjligheten att certifiera också de mindre sjöarnas fisken genom förenklat förfarande, där sjöarnas fiskevårdsplaner används som grund. Dessa diskussioner och möjligheter är en sidoprodukt av certifieringen av gösen i de stora sjöarna.

Sidan ger möjlighet att löpande kontrollera dokumentationen från Msc genom att klicka på Msc-loggan eller länkarna nedan.

Sidan ger också information om vilka fisken som deltar i certifierngen vid listan under loggan "Msc-certifierat gösfiske".
Denna information ger fiskhandlaren möjlighet att kontrollera att inköpt gös verkligen inbegrips i certifieringen. Även konsument och certifieringsorgan ges möjlighet till kontroll. Vid namnet finns även ett certifieringsnummer.

Fishery Certificates - Certifikaten för nät- och bottengarnsfiske


Msc
Klicka på Msc-loggan för att se certifikatet

Förteckning över certifierade fiskeföretag

Msc


Msc-nummer 60-257 Anna Vesper, Kungsör
Msc-nummer 60-299 Anna Eriksson, Arboga
Msc-nummer 60-180 Henrik Eriksson, Arboga
Msc-nummer 60-320 Anders Gustavsson, Valen
Msc-nummer 60-178 Niklas Johansson, Göksholm
Msc-nummer 60-176 Hans Johansson, Göksholm
Msc-nummer 60-303 Johan Nilsson, Vinön
Msc-nummer 60-306 Fredrik Johansson, Arboga
Msc-nummer 60-306 Anton Johansson, Arboga
Msc-nummer 60-193 Håkan Olofsson, Nannberga
Msc-nummer 60-187 Tommy Petersson, Värhulta
Msc-nummer 60-297 Utgått
Msc-nummer 60-278 Allan Jansson, St. Sundby
Msc-nummer 60-301 Fredrik Jansson, St. Sundby
Msc-nummer 60-321 Ulf Cederlöv, St. Sundby
Msc-nummer 60-319 Jonas Andersson, Vinön
Msc-nummer 60-263 Sune Mohlin, Vinön
Msc-nummer 60-300 Peter Mohlin, Vinön
Msc-nummer 60-199 Martin Karlsson, Julita
Msc-nummer 60-195 Lennart Karlsson, Julita
Msc-nummer 60-260 Åke Brynolfsson, Penningbo
Msc-nummer 60-177 Sven-Olof Karlsson, St.Sundby
Msc-nummer 60-192 Bo Persson, Vinön
Msc-nummer 60-256 Björn Eriksson, Valen
Msc-nummer 60-179 Erik Karlsson, Eskilstuna
Msc-nummer 60-196 Upphört
Msc-nummer 60-324 Joakim Århammar, Lännäs
Msc-nummer 60-184 Nils Eriksson, Tockenön
Msc-nummer 60-198 Ingemar Andersson, Vinön
Msc-nummer 60-255 Lars Olsson, Vinön
Msc-nummer 60-182 Kimmo Häkkinen, Vinön
Msc-nummer 60-200 Emil Andersson Svanlind, Vinön
Msc-nummer 60-325 Henrik Gustafsson, Valön
Msc-nummer 60-201 Anton Johansson, Nannberga
Msc-nummer 60-197 Caroline Karlsson, St. Sundby
Msc-nummer 60-186 Pontus Jansson, Eskilstuna
Msc-nummer 60-189 Rikard Widlund, Vinön
Msc-nummer 50-168 Gustaf Welin, Mellansundet
Msc-nummer 50-155 Åke Loberg, Torsvi
Msc-nummer 50-160 Magnus Sandqvist, Stallarholmen
Msc-nummer 50-276 Klas Lindström, Kvicksund
Msc-nummer 50-149 Per Tengström, Tidö-Lindö
Msc-nummer 50-176 Dennis Sandkvist, Stallarholmen
Msc-nummer 50-175 Mona Loberg, Torsvi
Msc-nummer 50-304 Daniel Eriksson, Gångholmen
Msc-nummer 50-281 Mats Eriksson, Gångholmen
Msc-nummer 50-227 Åke Andersson, Björsund
Msc-nummer 50-282 Daniel Vidlund, Ängsö
Msc-nummer 50-174 Lars Östling, Hesselbyholm
Msc-nummer 50-158 Peter Björklund, Lindö Gård
Msc-nummer 50-164 Roland Vidlund, Adelsö
Msc-nummer 50-284 Fred Vidlund, Adelsö
Msc-nummer 50-172 Ronny Andersson, Stallarholmen
Msc-nummer 50-280 Anders Loberg, Stallarholmen
Msc-nummer 50-163 Roland Karlsson, Dåvö
Msc-nummer 50-166 Jan Vidlund, Ängsö
Msc-nummer 50-156 Guy Loberg, Adelsö
Msc-nummer 50-161 Gunnar Sandquist, Stallarholmen
Msc-nummer 50-306 John Berglund, Västerås
Msc-nummer 50-154 Utgått
Msc-nummer 50-269 Mats Johansson, Björnö Västerås
Msc-nummer 50-153 Leif Tenfält, Bromma
Msc-nummer 50-283 Hans Andersson, Västerås
Msc-nummer 50-150 Mats Tengström, Västerås
Msc-nummer 50-177 Peter Vidlund, Västerås
Msc-nummer 50-170 Johan Widlund, Visby
Msc-nummer 50-277 Mattias Lindström, Eskilstuna
Msc-nummer 50-157 Peter Loberg, Enköping
Msc-nummer 50-159 Kristoffer Lindström, Kolbäck
Msc-nummer 50-178 Joakim Hagström, Eskilstuna
Msc-nummer 50-250 Johan Östling, Strängnäs
Msc-nummer 40-142 Conny Gustafsson, Vänersnäs
Msc-nummer 40-140 Thommy Möller, Lidköping
Msc-nummer 40-297 Christer Ström, Strö
Msc-nummer 40-322 Helen Lunberg, Strö
Msc-nummer 40-145 Boris Åström, Torsö
Msc-nummer 40-128 Jörgen Nilsson, Kristinehamn
Msc-nummer 40-287 Anders Agö, Brommösund
Msc-nummer 40-255 Bo Lindberg, Kristinehamn
Msc-nummer 40-286 Ola Lindberg, Kristinehamn
Msc-nummer 40-298 Alexander Gustafsson, Vänersnäs
Msc-nummer 40-130 Jean Olin, Mellerud
Msc-nummer 40-229 Jimmy Gustafsson, Vänersnäs
Msc-nummer 40-235 Christian Gustavsson, Vänersnäs
Msc-nummer 40-149 Christian Bertilsson, Gullspång
Msc-nummer 40-295 Mats Kjellgren, Gullspång
Msc-nummer 40-296 Fredrik Håsten, Gullspång
Msc-nummer 40-131 Upphört
Msc-nummer 40-399 Fredrik Fredén, Mariestad
Msc-nummer 40-138 Johnny Sandberg, Kristinehamn

Obs! Att särskilt beakta vid fisket- hantering av återutsättning

För certifieringen krävs att den fisk som skall återutsättas skall ha bästa tänkbara överlevnadsmöjlighet.

Obs! Att särskilt beakta vid fisket- Bifångst av fågel

För certifieringen krävs att du anger bifångst av fågel.

Msc-lådlapp för utskrift avseende fiske i Hjälmaren

Lappen kan användas för att underlätta vid leverans av Msc-gös. Lappen syns tydligt när lådan exponeras exempelvis på auktionen. Klicka för lådlapp för fiske i Hjälmaren

Msc-lådlapp för utskrift avseende fiske i Hjälmaren

Lappen kan användas för att underlätta vid leverans av Msc-gös. Lappen syns tydligt när lådan exponeras exempelvis på auktionen. Klicka för lådlapp för fiske i Mälaren

Msc-lådlapp för utskrift avseende fiske i Vänern

Lappen kan användas för att underlätta vid leverans av Msc-gös. Lappen syns tydligt när lådan exponeras exempelvis på auktionen. Klicka för lådlapp för fiske i Vänern


Kontaktpersoner


Dr. Martin Ogonwski, Forskare SLU, gösexpert och ordningsman
Prof. Geir Hönneland, Fridtjof Nansen Institute, Helsingforskommitten
Dr. Gudrun Gaudian, University of Wales
Prof. Sture Hansson, Stockholms Universitet sture.hansson@su.se
Johan Nilsson, Certifikatansvarig HjFF johan@vinon.st
Boris Åström, Certifikatsansvarig Vänern
Daniel Vidlund, Certifikatsansvarig Mälaren
Mats Ingemarsson, VD SIC AB mats@insjofiskare.se

Vi vill tacka personalen vid Control Union, England, för en förtroendefull administration av certifieringsarbetet.

Med särskilt tack till tidigare kontaktpersoner

Dr. Ulrika Beier, Wageningen University
Dr. Per Nyberg som var var den som började processen 2006


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [ Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]