siclogo
siclogo

Ingivna motionssvarSIC:s svar på förslag till ändrade kräftregler
Fiskevattenägarnas svar på förslag till ändrade kräftregler, till vilket vi hänvisar
Remissen

SIC:s svar på Naturvårdsverkets remiss angående nya jaktregler del 1
SIC:s svar på Naturvårdsverkets remiss angående nya jaktregler del 2
Naturvårdsverkets remiss angående nya jaktregler del 2

SIC:s svar på Jbv remiss om nya föreskrifter kring djurhälsokrav
Jbv remiss om nya föreskrifter kring djurhälsokrav

Hjulstabron - Åtgärdsvalsstudie
Samråd Hjulstabron
Samrådsunderlag Hjulstabron, Väg 55
Svar på: Samråd Trafikverket Hjulstabron

Länsstyrelsernas förslag till fiskeregler i Vänern
Förbundets reaktion på förslag om fiskeregler
Länsstyrelsernas svar på förbundets reaktion

Remiss om Förslag till nya föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk
Svar på: Remiss om Förslag till nya föreskrifter om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk

Remiss om hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur
Svar på: Remiss om hållbarhetskriterier för fisk och skaldjur

Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet
Svar på: Remiss om förbudsperiod för fiske efter ål i havet

Remiss ytvatten
Svar på: Remiss ytvatten

Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta
Svar på: Remiss gällande möjligheten att bevilja tillfälligt fisketillstånd för fiske efter havskräfta

Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske
Svar på: Remiss gällande översyn och revision av områden som är av riksintresse för yrkesfiske

Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta
Svar på: Remiss gällande föreskrifter för hantering av signalkräfta


Reservdelsförteckning Gös


Utsläpp av ål vid Lilla Edet


[ Startsidan ] [ Insjöfiskarena ] [
Organisation ] [ Insjöfisket ] [ Bildgalleriet ] [ Kontaktuppgifter ]
[ Medlemssidorna ] [ Medlemsförmånerna ] [ Medlemmars försäljningsställen ] [ Insjöfiskets projekt ]
[ Agenda - aktuella händelser ] [ Diarium - ändringar på hemsidan ] [ Externa filmer och länkar ]
[ Länkar till myndigheter och organisationer ][ Stadgar för förbundet och avdelningen ][ Pages in Enlish und auf Deutsch ][ Kontrollprogram för sikfiske ][ Msc-fiske i Hjälmaren]